Ankie

Sinds kort ben ik werkzaam als logopedist op Bonaire.

Vanaf september 1991 tot oktober 2014 was ik in Nederland werkzaam als logopedist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, op een school, in een kindercentrum en in een instelling voor volwassenen.

In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in Logopedie & vroeghulp bij baby’s en jonge kinderen, Logopedie & autisme, Logopedie & Down syndroom en logopedie & de ouder wordende mens. Daarnaast ben ik docent communicatie van verschillende cursussen die ik ontwikkelde voor het Opleidingscentrum van Stichting Cello Noord Brabant.

Omdat ik op Bonaire een duidelijke behoefte constateerde aan mijn expertise, ben ik in 2017 gestart met logopediepraktijk Tur Kos Ta Bunita.

Ik heb een contract met de zorgverzekeraar, het ZvK, waardoor u mij kunt inschakelen na een verwijzing van uw huisarts en/of specialist.

U kunt mij ook raadplegen voor adviezen in uw instelling.