Home

Welkom op de site van logopediepraktijk Tur Kos Ta Bunita, alles is mooi.

Graag wil ik u uitnodigen de informatie op deze website te ontdekken.

Wanneer u vragen heeft op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, autisme, Down syndroom, vroeghulp of deskundigheidsbevordering binnen uw instelling op het gebied van communicatie, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen. Ik ben altijd bereid u verder te helpen en in het geval uw vraag een ander specialisme betreft kan ik u doorverwijzen naar een collega.

Veel leesplezier gewenst!

Un kordial saludo, met vriendelijke groet,

Ankie Franssen, logopedist

Diensten

Logopediepraktijk Tur Kos Ta Bonita kan u ondersteuning geven op de volgende gebieden:

  • Logopedie & vroeghulp;
  • Logopedie & autisme;
  • Logopedie & Down syndroom;
  • Logopedie & de ouder wordende mens;
  • Logopedie & deskundigheidsbevordering voor instellingen.

Ankie

Sinds kort ben ik werkzaam als logopedist op Bonaire.

Vanaf september 1991 tot oktober 2014 was ik in Nederland werkzaam als logopedist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, op een school, in een kindercentrum en in een instelling voor volwassenen.

In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in Logopedie & vroeghulp bij baby’s en jonge kinderen, Logopedie & autisme, Logopedie & Down syndroom en logopedie & de ouder wordende mens. Daarnaast ben ik docent communicatie van verschillende cursussen die ik ontwikkelde voor het Opleidingscentrum van Stichting Cello Noord Brabant.

Omdat ik op Bonaire een duidelijke behoefte constateerde aan mijn expertise, ben ik in 2017 gestart met logopediepraktijk Tur Kos Ta Bunita.

Ik heb een contract met de zorgverzekeraar, het ZvK, waardoor u mij kunt inschakelen na een verwijzing van uw huisarts en/of specialist.

U kunt mij ook raadplegen voor adviezen in uw instelling.

Blog

Logopedie & Autisme

Logopedie & Autisme Wat kan een logopedist betekenen wanneer de diagnose autisme (ASS) is gesteld? Autisme is een prikkel informatieverwerkingsstoornis. Mensen met autisme nemen de vele zintuiglijke prikkels in hun omgeving anders waar en zij verwerken de prikkels anders. Dit heeft gevolgen voor vrijwel alle ontwikkelingsgebieden. De omgeving wordt door hen als chaos ervaren. De …

Niet voor iedereen is spreken en taal begrijpen vanzelfsprekend

Het is echter de behoefte van elk mens en ieders recht om te communiceren. Om te begrijpen en begrepen te worden. Communicatie is er altijd ook als bepaald gedrag soms niet meteen gezien wordt als communicatie. Het is mijn expertise als logopedist om te onderzoeken, te signaleren en te analyseren wat het communicatieniveau van iemand …

Contact