Logopedie & Autisme

Logopedie & Autisme

Wat kan een logopedist betekenen wanneer de diagnose autisme (ASS) is gesteld?

Autisme is een prikkel informatieverwerkingsstoornis. Mensen met autisme nemen de vele zintuiglijke prikkels in hun omgeving anders waar en zij verwerken de prikkels anders. Dit heeft gevolgen voor vrijwel alle ontwikkelingsgebieden. De omgeving wordt door hen als chaos ervaren.

De logopedist kan door observatie in de alledaagse situatie het gedrag en de communicatie van mensen met autisme in kaart brengen. Zij kan benoemen waar en op welke wijze ondersteuning geboden kan worden om de nodige structuur aan te brengen in de ervaren chaos.

Door het geven van informatie over autisme aan alle betrokkenen en daarmee inzicht te verschaffen in de problemen die mensen met autisme ervaren, kan de logopedist hulp bieden. Door bijvoorbeeld structuur aan te brengen in de omgeving en de communicatie. Door de omgeving anders in te richten (TEACCH benadering) en door het inzetten van totale – en/of ondersteunende communicatiemiddelen. Eenvoudigweg alles inzetten wat kan bijdragen aan het optimaliseren van het leven ván, voor en mét mensen met autisme.

Na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, gedragskundige of andere specialist kunt u contact opnemen met mij.

Ankie Franssen, Logopedist

One Reply to “Logopedie & Autisme”

  1. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
    Short but very accurate information… Thank you for sharing
    this one. A must read article!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *